สำนักงานผู้ช่วยทูตผ่ายทหารอากาศ  ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย